Vēstures grafiki

Nacistiskās Vācijas militārie izdevumi

Nacistiskās Vācijas militārie izdevumi

Vācu militārie izdevumi pagājušā gadsimta 30. gadu otrajā pusē ievērojami pārsniedza Lielbritānijas militāros izdevumus. Tas viss saskanēja ar Četru gadu plānu, kas tika ieviests 1936. gada septembrī, saskaņā ar kuru nacistiskās Vācijas ekonomika bija pilnībā orientēta uz trīs militāro sfēru - armijas, gaisa spēku un flotes - palielināšanu. Apvienotā Karaliste Vācijas militārajiem izdevumiem pielīdzināja tikai 1939. gadā.

Nacistiskās Vācijas militārie izdevumi procentos no IKP:

1935. gads: 8% (Lielbritānijā 2% no valsts IKP)

1936. gads: 13% (Lielbritānijā 5% no valsts IKP)

1937. gads: 13% (Lielbritānijā 7% no valsts IKP)

1938. gads: 17% (Lielbritānijā 8% no valsts IKP)

1939. gads: 23% (Lielbritānijā 22% no valsts IKP)

1940. gads: 38% (AK 53% no valsts IKP)

1941. gads: 47% (Lielbritānijā 60% no valsts IKP)

1942. gads: 55% (Lielbritānijā 64% no valsts IKP)

1943. gads: 61% (Lielbritānija 63% no valsts IKP)

2012. gada maijs