Tautas, tautas, pasākumi

1867. gada Reformu likuma ietekme

1867. gada Reformu likuma ietekme

1867. gada Reformu likumam bija ievērojami jāpalielina vēlētāju skaits - daudz lielākā mērā nekā 1832. gada Reformu likumam. 1867. gada Reformu akts kļuva par politiskās gribas cīņu starp Bendžaminu Disraeli un Viljamu Gladstoni ar Disraeli darot visu iespējamo, lai no Gladstonas iegūtu jebkādu politisku atzinību. Rezultāts bija vēlētāju paplašināšanās, kas bija daudz lielāka, nekā kāds bija gaidījis. To vislabāk var redzēt vēlēšanās tieši pirms un pēc akta.

Anglijā 1865. gada vēlēšanās kopumā tika nodotas 697 932 balsis.

Anglijā 1868. gada vēlēšanās kopumā tika nodoti 1 996 704 vēlētāji.

Velsā 1865. gada vēlēšanās kopumā tika nodotas 6 165 balsis.

Velsā 1868. gada vēlēšanās kopumā tika nodotas 82 122 balsis.

Skotijā 1865. gada vēlēšanās kopumā tika nodotas 47 785 balsis.

1868. gada vēlēšanās Skotijā kopumā tika nodotas 149 341 balsis.

Īrijā 1865. gada vēlēšanās kopumā tika nodotas 93 029 balsis.

Īrijā 1868. gada vēlēšanās kopumā tika nodotas 93 416 balsis.

1874. gada vēlēšanās nodoto balsu skaits bija pieaudzis līdz 1 940 589 (Anglija), 89 342 (Velsa), 211 543 (Skotija) un 224 648 (Īrija).

1865. gadā kopējais nodoto balsu skaits bija 854,572 (ieskaitot balsojumu par universitātēm)

1868. gadā kopējais nodoto balsu skaits bija 2,333,251 (ieskaitot universitātes)

1874. gadā kopējais nodoto balsu skaits bija 2,466,122 (ieskaitot universitātes)

Nepilnu desmit gadu laikā balsojošo vīriešu skaits ir pieaudzis nedaudz mazāk kā trīs reizes. Tāpēc var droši secināt, ka 1867. gada Reformu likumam bija ļoti liela ietekme uz Lielbritānijas vēlēšanu sistēmu. Kopā ar 1872. gada balsošanas likumu tas palīdzēja pārveidot vēlēšanas Lielbritānijā. Ja tos apvieno ar 1884. gada Reformu likumu - likumu, kas izdarīja Lielbritānijas lauku labā to, ko 1867. gada likums bija izdarījis pilsētām, šo aktu kopējā ietekme bija ļoti nozīmīga. Tomēr neviens no iepriekšminētajiem aktiem nepiešķīra sievietēm politiskas tiesības - tātad šajā nozīmē lielu daļu Lielbritānijas sabiedrības ignorēja visi trīs akti.